214846_tabell_252232_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige
214846_tabell_252232
statistikk
2016-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varer2015, foreløpige tall

Innhold

Fastlandseksport av varer, største handelspartnere
Millioner kronerAndel i prosent
2013201420152015
I alt364 367386 708406 239100,0
 
Nederland33 80040 66538 5749,5
Sverige34 21136 28035 1738,7
Storbritannia31 86930 79233 0988,1
USA25 03627 89732 1917,9
Tyskland29 30128 90331 7477,8
Kina16 25520 09223 6605,8
Danmark20 35521 53222 4595,5
Sør-Korea14 79314 20116 2754,0
Polen12 38413 78014 7753,6
Frankrike15 17015 72214 6513,6
Belgia13 41212 69212 0883,0
Singapore9 20810 41211 0142,7
Japan6 4419 3899 9202,4
Spania6 1227 4598 3352,1
Finland6 8776 7707 1431,8