214846_tabell_252231_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige
214846_tabell_252231
statistikk
2016-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varer2015, foreløpige tall

Innhold

Eksport av varer, største handelspartnere
Millioner kronerAndel i prosent
2013201420152015
I alt916 532908 459847 744100,0
 
Storbritannia221 399206 159184 76221,8
Tyskland156 669153 816149 04717,6
Nederland99 584121 08984 0259,9
Frankrike65 49655 36352 8146,2
Sverige52 67551 47150 4395,9
Belgia47 79242 88641 5914,9
USA40 66732 99037 0694,4
Danmark34 87234 33531 1093,7
Kina16 25520 59323 8522,8
Sør-Korea15 75914 45716 2751,9
Polen16 20816 07416 1501,9
Spania11 08514 96612 8881,5
Irland9 4178 13612 2331,4
Singapore9 99711 60011 0141,3
Japan7 28410 1209 9201,2