205462_tabell_214750_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige
205462_tabell_214750
statistikk
2015-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varer2014, foreløpige tall

Innhold

Eksport av fisk, etter art1
Millioner kronerEndring i prosentTonnEndring i prosent
2012201320142013 - 20142012201320142013 - 2014
1Innenfor klassifiseringsgruppe SITC 03 ’Fisk, krepsdyr, bløtdyr og varer derav’ har SSB gruppert etter fiskeart basert på varegruppene i HS- nomenklaturen. Noe avvik vil kunne forekomme da ikke alle varegrupper er spesifisert etter art. Gruppen ’Annen fisk’ er summen av de resterende varegruppene som ligger innunder SITC 03.
2Laks inneholder mer enn den ukentlige laksestatistikken, fileter og annen tilberedt laks er også med.
3Fra og med 2013 medfører konfidensialitetshensyn eksporten for varegruppe «Reker» ikke kan publiseres separat, den er derfor slått sammen med varegruppe «Andre krepsdyr utenom reker og bløtdyr».
I alt50 81760 19367 17511,62 388 8562 331 9252 517 0547,9
 
Laks229 56239 67943 78110,3995 334957 380997 9324,2
Torsk5 6065 8137 25324,8167 896231 225260 64612,7
Sild4 1823 1622 728-13,7394 005350 676300 151-14,4
Makrell3 0042 9054 13242,2274 958252 762398 80857,8
Sei1 7911 6821 86310,879 03781 92671 550-12,7
Hyse1 4521 2951 49015,195 10769 29963 732-8,0
Ørret1 8192 3672 349-0,857 12256 02350 819-9,3
Reker3565:::10 327:::
Kveite44150257815,111 69914 71714 8581,0
Lange24018923423,86 2165 2356 18618,2
Brosme181177161-9,05 2265 5134 483-18,7
Uer11183197137,36 0495 43911 801117,0
Annen fisk1 6001 5151 391-8,2281 816271 578298 4209,9
Andre krepsdyr utenom reker og bløtdyr2638261 01823,24 06430 15237 66824,9

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB