205462_tabell_214743_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige
205462_tabell_214743
statistikk
2015-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varer2014, foreløpige tall

Innhold

Eksport av varer, varegrupper etter SITC
Millioner kronerEndring i prosent
2012201320142013 - 2014
1Av konfidensialitetshensyn kan ikke varegruppe 56 publiseres separat, den er derfor slått sammen med varegruppe 59.
I alt935 292906 398897 810-0,9
 
0 Matvarer og levende dyr54 15264 28372 12812,2
00 Levende dyr, utenom gruppe 03492757112,6
01 Kjøtt og kjøttvarer16620126331,1
02 Meierivarer og egg594710698-1,6
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr50 81760 19367 17511,6
04 Korn og kornvarer21422224611,0
05 Grønnsaker og frukt145175160-8,7
06 Sukker, sukkervarer og honning67617624,0
07 Kaffe, te, kakao, krydderier270304304-0,1
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)1 2181 2891 78638,5
09 Forskjellige matvarer6131 1001 36323,9
 
1 Drikkevarer og tobakk61455962612,1
11 Drikkevarer61055662312,0
12 Tobakk og tobakksvarer42331,3
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer15 13414 66515 4425,3
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå5577428109,1
22 Oljefrø og oljeholdige frukter31220,2
23 Rågummi21243753,7
24 Tømmer, trelast og kork1 6832 1762 72325,1
25 Papirmasse og papiravfall3 1602 9442 266-23,0
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd15618422522,4
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler2 5892 7553 43824,8
28 Malmer og avfall av metall6 6965 5545 6231,3
29 Animalske og vegetabilske råvarer26928431812,2
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm653 777611 883579 267-5,3
32 Kull, koks og briketter7981 179858-27,2
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter369 905335 854325 850-3,0
34 Gass, naturlig og tilvirket277 999270 452247 194-8,6
35 Elektrisk strøm5 0754 3985 36522,0
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks1 7391 6191 6773,6
41 Dyrefett og -oljer8258579338,9
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert573453391-13,7
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet34030935314,0
 
5 Kjemiske produkter40 70341 50645 72110,2
51 Organiske kjemiske produkter9 33211 50612 3477,3
52 Uorganiske kjemiske produkter5 8725 8046 73716,1
53 Farge- og garvestoffer1 2701 3241 3683,4
54 Medisiner, farmasøytiske produkter4 3774 5695 88628,8
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter1 0841 1591 2346,5
56 Kunstgjødsel1::::
57 Plastråstoffer4 7984 4754 8688,8
58 Plast, halvfabrikata1 0621 1811 107-6,2
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt12 90811 48912 1736,0
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale68 82367 03171 0636,0
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn767853-31,4
62 Varer av gummi, i.e.n.6017247736,7
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)1 1771 0941 23212,7
64 Papir, papp og varer4 9064 4144 4801,5
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer1 1991 1871 3059,9
66 Varer av ikke-metalliske mineraler1 3511 3051 44710,8
67 Jern og stål12 26311 57012 75610,3
68 Metaller, unntatt jern og stål39 86835 79140 56913,3
69 Varer av metaller, i.e.n.7 38410 8688 449-22,3
 
7 Maskiner og transportmidler74 16580 12785 9197,2
71 Kraftmaskiner og -utstyr7 3157 2748 83121,4
72 Maskiner for spesielle industrier15 67016 06115 749-1,9
73 Metallbearbeidingsmaskiner61237657151,8
74 Andre industrimaskiner og -utstyr16 50819 12621 64113,2
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr1 9612 2142 3405,7
76 Telekommunikasjonsapparater5 0254 7985 2479,4
77 Elektriske maskiner og apparater12 49414 46014 373-0,6
78 Kjøretøyer for veg4 8125 1035 5067,9
79 Andre transportmidler9 76810 71411 6608,8
 
8 Forskjellige ferdigvarer23 41223 40925 0126,9
81 Prefabrikerte bygninger1 0521 0021 27527,3
82 Møbler og deler2 7562 6162 6451,1
83 Reiseeffekter, vesker og liknende46526931,6
84 Klær og tilbehør til klær725746734-1,6
85 Fottøy146147124-15,7
87 Vitenskapelige og tekniske instrument11 14812 05513 42711,4
88 Fotografiske og optiske artikler, ur2322502500,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.7 3066 5416 489-0,8
 
9 Andre varer og transaksjoner2 7731 316954-27,5
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag---.
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art00127 550,0
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler16212411,8
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)2 7571 295930-28,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB