205462_tabell_214742_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige
205462_tabell_214742
statistikk
2015-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varer2014, foreløpige tall

Innhold

Import av varer, varegrupper etter SITC
Millioner kronerEndring i prosent
2012201320142013 - 2014
I alt507 601527 767560 7236,2
 
0 Matvarer og levende dyr32 75635 28038 3528,7
00 Levende dyr, utenom gruppe 031791601684,9
01 Kjøtt og kjøttvarer1 2981 4191 408-0,8
02 Meierivarer og egg8478901 02615,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr3 6023 1163 84023,2
04 Korn og kornvarer4 7095 0385 1462,1
05 Grønnsaker og frukt8 4409 49810 0375,7
06 Sukker, sukkervarer og honning1 4131 3981 4987,2
07 Kaffe, te, kakao, krydderier3 0923 0583 38810,8
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)4 6845 2846 02814,1
09 Forskjellige matvarer4 4925 4205 8137,2
 
1 Drikkevarer og tobakk5 9986 6077 39912,0
11 Drikkevarer4 3334 7555 25310,5
12 Tobakk og tobakksvarer1 6651 8522 14615,9
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer33 04130 35332 4286,8
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå2320527,2
22 Oljefrø og oljeholdige frukter1 7381 8131 733-4,4
23 Rågummi13813116928,9
24 Tømmer, trelast og kork3 8103 6753 9878,5
25 Papirmasse og papiravfall27833646438,1
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd1001121163,7
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler2 8532 7432 7470,2
28 Malmer og avfall av metall21 93619 21220 6547,5
29 Animalske og vegetabilske råvarer2 1862 3272 5369,0
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm33 33138 90431 121-20,0
32 Kull, koks og briketter1 9261 6111 7518,7
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter29 22033 13126 743-19,3
34 Gass, naturlig og tilvirket1 0791 0371 036-0,1
35 Elektrisk strøm1 1053 1251 591-49,1
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks5 2705 1365 1620,5
41 Dyrefett og -oljer2 0102 1702 2915,6
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert2 8502 7752 673-3,7
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet4091911983,4
 
5 Kjemiske produkter49 20950 48254 5828,1
51 Organiske kjemiske produkter7 1497 2646 655-8,4
52 Uorganiske kjemiske produkter4 4144 3755 23719,7
53 Farge- og garvestoffer3 0783 1413 1851,4
54 Medisiner, farmasøytiske produkter11 33911 44313 33116,5
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter5 6526 0586 4857,1
56 Kunstgjødsel2 4812 3082 55310,6
57 Plastråstoffer3 7004 0694 3817,7
58 Plast, halvfabrikata4 1994 4514 7717,2
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt7 1977 3747 9848,3
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale77 19876 33685 65512,2
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn5725085508,1
62 Varer av gummi, i.e.n.4 6244 4904 8959,0
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)5 8066 2316 5885,7
64 Papir, papp og varer7 2377 2317 5854,9
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer5 5645 7386 0856,0
66 Varer av ikke-metalliske mineraler7 1237 4878 1909,4
67 Jern og stål13 89813 08816 15323,4
68 Metaller, unntatt jern og stål9 2697 8798 89612,9
69 Varer av metaller, i.e.n.23 10423 68326 71312,8
 
7 Maskiner og transportmidler193 992204 241219 6617,5
71 Kraftmaskiner og -utstyr8 8598 1329 63318,5
72 Maskiner for spesielle industrier20 72722 14423 2595,0
73 Metallbearbeidingsmaskiner1 5331 6511 7908,4
74 Andre industrimaskiner og -utstyr27 10029 21632 32810,7
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr16 22816 18516 8203,9
76 Telekommunikasjonsapparater19 14119 88121 0365,8
77 Elektriske maskiner og apparater24 89027 40030 57511,6
78 Kjøretøyer for veg51 37954 90856 0532,1
79 Andre transportmidler24 13624 72628 16713,9
 
8 Forskjellige ferdigvarer75 25779 25685 3837,7
81 Prefabrikerte bygninger5 9246 9607 5798,9
82 Møbler og deler12 21712 21813 3819,5
83 Reiseeffekter, vesker og liknende1 2761 4001 4574,1
84 Klær og tilbehør til klær15 51516 47817 2494,7
85 Fottøy3 9124 2014 3523,6
87 Vitenskapelige og tekniske instrument10 42111 36413 27716,8
88 Fotografiske og optiske artikler, ur2 2552 4392 6438,4
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.23 73724 19625 4445,2
 
9 Andre varer og transaksjoner1 5491 172982-16,2
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag---.
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art37638345719,4
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler221410-28,7
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)1 151776516-33,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB