448829_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
448829
statistikk
2021-06-30T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Eksport av laksveke 25 2021

Innhald

Publisert:

Neste publisering: