432883_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
432883
statistikk
2021-06-23T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 24 2021

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa