370428_tabell_382103_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
370428_tabell_382103
statistikk
2019-03-27T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 12 2019

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 12 2019Endring i prosent
Uke 11 2019 - Uke 12 2019Uke 12 2018 - Uke 12 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks67,78-5,34,1
Frosen laks61,44-2,65,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 56914,5-13,4
Frosen laks291-22,43,6