Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 12 2019Endring i prosent
Uke 11 2019 - Uke 12 2019Uke 12 2018 - Uke 12 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks67,78-5,34,1
Frosen laks61,44-2,65,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 56914,5-13,4
Frosen laks291-22,43,6