279387_tabell_301136_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279387_tabell_301136
statistikk
2017-03-22T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser eksportpris og eksportvolum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 11 2017

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 11 2017Endring i prosent
Uke 10 2017 - Uke 11 2017Uke 11 2016 - Uke 11 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks61,986,27,1
Frosen laks65,39-2,223,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 294-2,0-14,7
Frosen laks62962,559,2