Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 11 2017Endring i prosent
Uke 10 2017 - Uke 11 2017Uke 11 2016 - Uke 11 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks61,986,27,1
Frosen laks65,39-2,223,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 294-2,0-14,7
Frosen laks62962,559,2