279385_tabell_300047_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279385_tabell_300047
statistikk
2017-03-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 10 2017

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 10 2017Endring i prosent
Uke 9 2017 - Uke 10 2017Uke 10 2016 - Uke 10 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks58,36-2,04,1
Frosen laks66,87-4,329,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 606-1,1-2,8
Frosen laks387-40,42,7