Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 10 2017Endring i prosent
Uke 9 2017 - Uke 10 2017Uke 10 2016 - Uke 10 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks58,36-2,04,1
Frosen laks66,87-4,329,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 606-1,1-2,8
Frosen laks387-40,42,7