253368_tabell_283001_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253368_tabell_283001
statistikk
2016-11-02T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 43 2016

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 43 2016Endring i prosent
Uke 42 2016 - Uke 43 2016Uke 43 2015 - Uke 43 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks61,500,249,8
Frosen laks65,713,350,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 888-1,5-16,0
Frosen laks496-0,8-27,9