253362_tabell_280760_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253362_tabell_280760
statistikk
2016-10-12T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 40 2016

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 40 2016Endring i prosent
Uke 39 2016 - Uke 40 2016Uke 40 2015 - Uke 40 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks58,645,946,3
Frosen laks56,34-4,331,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 261-6,0-1,8
Frosen laks785-20,56,9