Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 40 2016Endring i prosent
Uke 39 2016 - Uke 40 2016Uke 40 2015 - Uke 40 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks58,645,946,3
Frosen laks56,34-4,331,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 261-6,0-1,8
Frosen laks785-20,56,9