253358_tabell_279493_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253358_tabell_279493
statistikk
2016-09-28T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 38 2016

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 38 2016Endring i prosent
Uke 37 2016 - Uke 38 2016Uke 38 2015 - Uke 38 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks53,361,128,5
Frosen laks60,690,141,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 5765,52,7
Frosen laks661-7,489,9