Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 38 2016Endring i prosent
Uke 37 2016 - Uke 38 2016Uke 38 2015 - Uke 38 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks53,361,128,5
Frosen laks60,690,141,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 5765,52,7
Frosen laks661-7,489,9