241780_tabell_259494_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241780_tabell_259494
statistikk
2016-03-09T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 9 2016

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 9 2016Endring i prosent
Uke 8 2016 - Uke 9 2016Uke 9 2015 - Uke 9 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks58,48-0,149,6
Frosen laks43,81-14,9-3,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 08710,0-0,5
Frosen laks296-26,9-42,4