Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 9 2016Endring i prosent
Uke 8 2016 - Uke 9 2016Uke 9 2015 - Uke 9 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks58,48-0,149,6
Frosen laks43,81-14,9-3,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 08710,0-0,5
Frosen laks296-26,9-42,4