217705_tabell_244233_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217705_tabell_244233
statistikk
2015-10-28T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 43 2015

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 43 2015Endring i prosent
Uke 42 2015 - Uke 43 2015Uke 43 2014 - Uke 43 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks41,06-3,212,5
Fryst laks43,743,64,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks20 1085,917,7
Fryst laks6885,7-30,4