Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 43 2015Endring i prosent
Uke 42 2015 - Uke 43 2015Uke 43 2014 - Uke 43 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks41,06-3,212,5
Fryst laks43,743,64,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks20 1085,917,7
Fryst laks6885,7-30,4