198934_tabell_230607_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198934_tabell_230607
statistikk
2015-06-10T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 23 2015

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 23 2015Endring i prosent
Uke 22 2015 - Uke 23 2015Uke 23 2014 - Uke 23 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks38,772,23,0
Fryst laks40,19-1,1-6,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 6131,5-1,8
Fryst laks4988,3-27,2