Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 23 2015Endring i prosent
Uke 22 2015 - Uke 23 2015Uke 23 2014 - Uke 23 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks38,772,23,0
Fryst laks40,19-1,1-6,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 6131,5-1,8
Fryst laks4988,3-27,2