132575_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132575
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-10-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 41 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 41 2013 var eksportprisen for fersk laks 35,68 kr/kg, ein nedgang på 0,5 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 41 enda på 18 442 tonn, ein nedgang på 1,5 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 18 727 tonn.

I veke 41 blei det eksportert 1 274 tonn frosen laks, og prisen var 39,39 kr/kg.