91737_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
91737
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2013-01-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 3 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 3 2013 var eksportprisen for fersk laks 34,76 kr/kg, ein oppgang på 4,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 3 enda på 15 135 tonn, ein nedgang på 3,5 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 15 684 tonn.

I veke 3 blei det eksportert 814 tonn frosen laks og prisen var 30,12 kr/kg.

Veke 03 2013
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
03 15 135 34,76 814 30,12
         
02 15 684 33,35 553 30,22
01 10 364 33,57 204 27,16
52 7 356 33,11 158 29,81
51 23 219 29,56 888 28,72
50 23 674 30,78 772 28,92
49 21 897 29,16 1 047 29,62
48 19 394 27,15 1 058 28,61
47 19 372 26,63 1 002 30,04
46 18 453 27,73 902 29,18
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.