91678_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
91678
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2013-01-03T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 52 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 52 2012 var eksportprisen for fersk laks 33,11 kr/kg, ein oppgang på 12 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 52 enda på 7 356 tonn, ein nedgang på 68,3 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 23 219 tonn. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta.

I veke 52 blei det eksportert 158 tonn frosen laks og prisen var 29,81 kr/kg.

Veke 52 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
52 7 356 33,11 158 29,81
         
51 23 219 29,56 888 28,72
50 23 674 30,78 772 28,92
49 21 897 29,16 1 047 29,62
48 19 394 27,15 1 058 28,61
47 19 372 26,63 1 002 30,04
46 18 453 27,73 902 29,18
45 17 867 26,59 943 28,91
44 17 795 27,02 954 28,09
43 17 301 25,10 941 29,52
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.