90415_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
90415
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-12-28T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 51 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 51 2012 var eksportprisen for fersk laks 29,56 kr/kg, ein nedgang på 4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 51 enda på 23 219 tonn, ein nedgang på 1,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 23 674 tonn.

I veke 51 blei det eksportert 888 tonn frosen laks og prisen var 28,72 kr/kg.

Veke 51 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
51 23 219 29,56 888 28,72
         
50 23 674 30,78 772 28,92
49 21 897 29,16 1 047 29,62
48 19 394 27,15 1 058 28,61
47 19 372 26,63 1 002 30,04
46 18 453 27,73 902 29,18
45 17 867 26,59 943 28,91
44 17 795 27,02 954 28,09
43 17 301 25,10 941 29,52
42 18 298 26,24 876 29,59
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.