90411_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
90411
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-12-12T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 49 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 49 2012 var eksportprisen for fersk laks 29,16 kr/kg, ein auke på 7,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 49 enda på 21 897 tonn, ein oppgang på 12,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 19 394 tonn.

I veke 49 blei det eksportert 1 047 tonn frosen laks og prisen var 29,62 kr/kg.

Veke 49 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
49 21 897 29,16 1 047 29,62
         
48 19 394 27,15 1 058 28,61
47 19 372 26,63 1 002 30,04
46 18 453 27,73 902 29,18
45 17 867 26,59 943 28,91
44 17 795 27,02 954 28,09
43 17 301 25,10 941 29,52
42 18 298 26,24 876 29,59
41 17 499 26,66 898 28,09
40 17 312 24,28 1 461 28,41
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.