90407_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
90407
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-11-28T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 47 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 47 2012 var eksportprisen for fersk laks 26,63 kr/kg, ein nedgang på 4,0 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 47 enda på 19 372 tonn, ein auke på 5,0 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 18 453 tonn.

I veke 47 blei det eksportert 1 002 tonn frosen laks og prisen var 30,04 kr/kg.

Veke 47 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
47 19 372 26,63 1 002 30,04
         
46 18 453 27,73 902 29,18
45 17 867 26,59 943 28,91
44 17 795 27,02 954 28,09
43 17 301 25,10 941 29,52
42 18 298 26,24 876 29,59
41 17 499 26,66 898 28,09
40 17 312 24,28 1 461 28,41
39 18 459 23,99 864 29,30
38 18 359 26,02 902 29,83
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.