66020_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
66020
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-03-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 9 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 9 2012 var eksportprisen for fersk laks 28,77 kr/kg, ein nedgang på 3,6 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 9 enda på 15 829 tonn, ein oppgang på 10,1 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 14 382 tonn.

I veke 9 blei det eksportert 631 tonn frosen laks og prisen var 28,97 kr/kg.

Veke 09 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
09 15 829 28,77 631 28,97
         
08 14 382 29,84 1 062 28,01
07 13 613 28,49 685 27,84
06 12 883 27,51 700 27,60
05 13 226 25,31 775 28,09
04 12 990 25,26 767 27,13
03 13 994 26,71 1 331 28,42
02 12 528 24,95 755 28,34
01 11 785 25,65 483 30,21
52 9 721 26,40 405 30,69
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.