66010_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
66010
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-02-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 7 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 7 2012 var eksportprisen for fersk laks 28,49 kr/kg, ein auke på 3,6 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 7 enda på 13 613 tonn, ein oppgang på 5,7 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 12 883 tonn.

I veke 7 blei det eksportert 685 tonn frosen laks og prisen var 27,84 kr/kg.

Veke 07 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
07 13 613 28,49 685 27,84
         
06 12 883 27,51 700 27,60
05 13 226 25,31 775 28,09
04 12 990 25,26 767 27,13
03 13 994 26,71 1 331 28,42
02 12 528 24,95 755 28,34
01 11 785 25,65 483 30,21
52 9 721 26,40 405 30,69
51 16 499 26,90 535 29,36
50 22 369 28,49 1 240 28,59
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.