66004_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
66004
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-02-01T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 4 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 4 2012 var eksportprisen for fersk laks 25,26 kr/kg, ein nedgang på 5,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 4 enda på 12 990 tonn, ein nedgang på 7,2 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 994 tonn.

I veke 4 blei det eksportert 767 tonn frosen laks og prisen var 27,13 kr/kg.

Veke 04 2012
Veke Fersk laks (03021411,03021419) Frosen laks (03031311,03031319)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
04 12 990 25,26 767 27,13
         
03 13 994 26,71 1 331 28,42
02 12 528 24,95 755 28,34
01 11 785 25,65 483 30,21
52 9 721 26,40 405 30,69
51 16 499 26,90 535 29,36
50 22 369 28,49 1 240 28,59
49 19 953 25,90 956 29,33
48 18 710 26,06 1 105 28,41
47 18 890 26,15 1 221 27,89
Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde varenummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. I 2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.