56410_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
56410
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2012-01-04T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 52 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 52 2011 var eksportprisen for fersk laks 26,40 kr/kg, ein nedgang på 1,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 52 enda på 9 721 tonn, ein nedgang på 41,1 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 16 499 tonn. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta.

I veke 52 blei det eksportert 405 tonn frosen laks og prisen var 30,69 kr/kg.

Veke 52 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
52 9 721 26,40 405 30,69
         
51 16 499 26,90 535 29,36
50 22 369 28,49 1 240 28,59
49 19 953 25,90 956 29,33
48 18 710 26,06 1 105 28,41
47 18 890 26,15 1 221 27,89
46 17 327 24,16 1 234 28,20
45 16 194 25,23 1 051 27,53
44 15 301 24,18 1 440 27,15
43 15 906 21,63 1 062 27,80