53847_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53847
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-12-28T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 51 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 51 2011 var eksportprisen for fersk laks 26,90 kr/kg, ein nedgang på 5,6 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 51 enda på 16 499 tonn, ein nedgang på 26,2 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 22 369 tonn. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta.

I veke 51 blei det eksportert 535 tonn frosen laks og prisen var 29,36 kr/kg.

Veke 51 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
51 16 499 26,90 535 29,36
         
50 22 369 28,49 1 240 28,59
49 19 953 25,90 956 29,33
48 18 710 26,06 1 105 28,41
47 18 890 26,15 1 221 27,89
46 17 327 24,16 1 234 28,20
45 16 194 25,23 1 051 27,53
44 15 301 24,18 1 440 27,15
43 15 906 21,63 1 062 27,80
42 16 207 23,01 966 29,27