53853_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53853
Liten nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-12-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 48 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 48 2011 var eksportprisen for fersk laks 26,06 kr/kg, ein nedgang på 0,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 48 enda på 18 710 tonn, ein nedgang på 0,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 18 890 tonn.

I veke 48 blei det eksportert 1 105 tonn frosen laks og prisen var 28,41 kr/kg.

Veke 48 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
48 18 710 26,06 1 105 28,41
         
47 18 890 26,15 1 221 27,89
46 17 327 24,16 1 234 28,20
45 16 194 25,23 1 051 27,53
44 15 301 24,18 1 440 27,15
43 15 906 21,63 1 062 27,80
42 16 207 23,01 966 29,27
41 16 376 24,20 1 425 29,74
40 16 648 24,55 1 101 32,66
39 16 079 25,23 978 31,21