53857_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53857
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-11-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 46 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 46 2011 var eksportprisen for fersk laks 24,16 kr/kg, ein nedgang på 4,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 46 enda på 17 327 tonn, ei auke på 7 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 16 194 tonn.

I veke 46 blei det eksportert 1 234 tonn frosen laks og prisen var 28,20 kr/kg.

Veke 46 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
46 17 327 24,16 1 234 28,20
         
45 16 194 25,23 1 051 27,53
44 15 301 24,18 1 440 27,15
43 15 906 21,63 1 062 27,80
42 16 207 23,01 966 29,27
41 16 376 24,20 1 425 29,74
40 16 648 24,55 1 101 32,66
39 16 079 25,23 978 31,21
38 14 992 26,58 993 32,47
37 14 613 25,97 993 32,68