53861_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53861
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-11-09T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 44 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 44 2011 var eksportprisen for fersk laks 24,18 kr/kg, ein oppgang på 11,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 44 enda på 15 301 tonn, ein nedgang på 3,8 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 15 906 tonn.

I veke 44 blei det eksportert 1 440 tonn frosen laks og prisen var 27,15 kr/kg.

Veke 44 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
44 15 301 24,18 1 440 27,15
         
43 15 906 21,63 1 062 27,80
42 16 207 23,01 966 29,27
41 16 376 24,20 1 425 29,74
40 16 648 24,55 1 101 32,66
39 16 079 25,23 978 31,21
38 14 992 26,58 993 32,47
37 14 613 25,97 993 32,68
36 14 804 27,47 493 31,36
35 13 819 27,27 831 33,49