53863_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53863
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-11-02T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 43 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 43 2011 var eksportprisen for fersk laks 21,63 kr/kg, ein nedgang på 6,0 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 43 enda på 15 906 tonn, ein nedgang på 1,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 16 207 tonn.

I veke 43 blei det eksportert 1 062 tonn frosen laks og prisen var 27,80 kr/kg.

Veke 43 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
43 15 906 21,63 1 062 27,80
         
42 16 207 23,01 966 29,27
41 16 376 24,20 1 425 29,74
40 16 648 24,55 1 101 32,66
39 16 079 25,23 978 31,21
38 14 992 26,58 993 32,47
37 14 613 25,97 993 32,68
36 14 804 27,47 493 31,36
35 13 819 27,27 831 33,49
34 13 788 26,55 722 33,82