53869_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53869
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-10-12T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 40 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 40 2011 var eksportprisen for fersk laks 24,55 kr/kg, ein nedgang på 2,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 40 enda på 16 648 tonn, ei auke på 3,5 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 16 079 tonn.

I veke 40 blei det eksportert 1 101 tonn frosen laks og prisen var 32,66 kr/kg.

Veke 40 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
40 16 648 24,55 1 101 32,66
         
39 16 079 25,23 978 31,21
38 14 992 26,58 993 32,47
37 14 613 25,97 993 32,68
36 14 804 27,47 493 31,36
35 13 819 27,27 831 33,49
34 13 788 26,55 722 33,82
33 12 639 28,91 532 34,74
32 12 169 29,59 859 34,81
31 11 197 29,35 516 34,46