53873_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53873
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-09-28T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 38 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 38 2011 var eksportprisen for fersk laks 26,58 kr/kg, ei auke på 2,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 38 enda på 14 992 tonn, ei auke på 2,6 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 14 613 tonn.

I veke 38 blei det eksportert 993 tonn frosen laks og prisen var 32,47 kr/kg.

Veke 38 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
38 14 992 26,58 993 32,47
         
37 14 613 25,97 993 32,68
36 14 804 27,47 493 31,36
35 13 819 27,27 831 33,49
34 13 788 26,55 722 33,82
33 12 639 28,91 532 34,74
32 12 169 29,59 859 34,81
31 11 197 29,35 516 34,46
30 10 897 30,62 760 35,27
29 12 758 30,11 1 033 35,10