53877_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53877
Lita auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-09-14T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 36 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lita auke i eksportpris for fersk laks

I veke 36 2011 var eksportprisen for fersk laks 27,47 kr/kg, ein oppgang på 0,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 36 enda på 14 804 tonn, ein oppgang på 7,1 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 819 tonn.

I veke 36 blei det eksportert 493 tonn frosen laks og prisen var 31,36 kr/kg.

Veke 36 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
36 14 804 27,47 493 31,36
         
35 13 819 27,27 831 33,49
34 13 788 26,55 722 33,82
33 12 639 28,91 532 34,74
32 12 169 29,59 859 34,81
31 11 197 29,35 516 34,46
30 10 897 30,62 760 35,27
29 12 758 30,11 1 033 35,10
28 13 277 33,21 1 109 35,12
27 12 160 31,20 1 048 37,24