53881_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53881
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-08-31T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 34 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 34 2011 var eksportprisen for fersk laks 26,55 kr/kg, ein nedgang på 8,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 34 enda på 13 788 tonn, ein oppgang på 9,1 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 12 639 tonn.

I veke 34 blei det eksportert 722 tonn frosen laks og prisen var 33,82 kr/kg.

Veke 34 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
34 13 788 26,55 722 33,82
         
33 12 639 28,91 532 34,74
32 12 169 29,59 859 34,81
31 11 197 29,35 516 34,46
30 10 897 30,62 760 35,27
29 12 758 30,11 1 033 35,10
28 13 277 33,21 1 109 35,12
27 12 160 31,20 1 048 37,24
26 12 880 28,54 941 38,24
25 13 159 31,61 889 39,45