53889_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53889
Lita auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-08-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 32 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lita auke i eksportpris for fersk laks

I veke 32 2011 var eksportprisen for fersk laks 29,59 kr/kg, ei auke på 0,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 32 enda på 12 169 tonn, ein oppgang på 8,7 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 11 197 tonn.

I veke 32 blei det eksportert 859 tonn frosen laks og prisen var 34,81 kr/kg.

Veke 32 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
32 12 169 29,59 859 34,81
         
31 11 197 29,35 516 34,46
30 10 897 30,62 760 35,27
29 12 758 30,11 1 033 35,10
28 13 277 33,21 1 109 35,12
27 12 160 31,20 1 048 37,24
26 12 880 28,54 941 38,24
25 13 159 31,61 889 39,45
24 11 833 33,37 925 39,81
23 13 201 34,11 914 39,65