53895_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53895
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-08-10T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 31 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 31 2011 var eksportprisen for fersk laks 29,35 kr/kg, ein nedgang på 4,1 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 31 enda på 11 197 tonn, ein oppgang på 2,8 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 897 tonn.

I veke 31 blei det eksportert 516 tonn frosen laks og prisen var 34,46 kr/kg.

Veke 31 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
31 11 197 29,35 516 34,46
         
30 10 897 30,62 760 35,27
29 12 758 30,11 1 033 35,10
28 13 277 33,21 1 109 35,12
27 12 160 31,20 1 048 37,24
26 12 880 28,54 941 38,24
25 13 159 31,61 889 39,45
24 11 833 33,37 925 39,81
23 13 201 34,11 914 39,65
22 10 922 36,08 790 41,99