53897_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53897
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-08-03T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 30 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 30 2011 var eksportprisen for fersk laks 30,62 kr/kg, ein oppgang på 1,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 30 enda på 10 897 tonn, ein nedgang på 14,6 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 12 758 tonn.

I veke 30 blei det eksportert 760 tonn frosen laks og prisen var 35,27 kr/kg.

Veke 30 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
30 10 897 30,62 760 35,27
         
29 12 758 30,11 1 033 35,10
28 13 277 33,21 1 109 35,12
27 12 160 31,20 1 048 37,24
26 12 880 28,54 941 38,24
25 13 159 31,61 889 39,45
24 11 833 33,37 925 39,81
23 13 201 34,11 914 39,65
22 10 922 36,08 790 41,99
21 12 609 36,67 843 41,50