53899_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53899
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-07-27T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 29 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 29 2011 var eksportprisen for fersk laks 30,11 kr/kg, ein nedgang på 9,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 29 enda på 12 758 tonn, ein nedgang på 3,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 277 tonn.

I veke 29 blei det eksportert 1 033 tonn frosen laks og prisen var 35,10 kr/kg.

Veke 29 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
29 12 758 30,11 1 033 35,10
         
28 13 277 33,21 1 109 35,12
27 12 160 31,20 1 048 37,24
26 12 880 28,54 941 38,24
25 13 159 31,61 889 39,45
24 11 833 33,37 925 39,81
23 13 201 34,11 914 39,65
22 10 922 36,08 790 41,99
21 12 609 36,67 843 41,50
20 10 413 38,75 334 41,97