53905_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53905
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-07-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 26 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 26 2011 var eksportprisen for fersk laks 28,54 kr/kg, ein nedgang på 9,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 26 enda på 12 880 tonn, ein nedgang på 2,1 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 159 tonn.

I veke 26 blei det eksportert 941 tonn frosen laks og prisen var 38,24 kr/kg.

Veke 26 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
26 12 880 28,54 941 38,24
         
25 13 159 31,61 889 39,45
24 11 833 33,37 925 39,81
23 13 201 34,11 914 39,65
22 10 922 36,08 790 41,99
21 12 609 36,67 843 41,50
20 10 413 38,75 334 41,97
19 13 036 40,05 320 39,77
18 11 889 42,21 306 40,60
17 9 888 42,71 222 41,06