53911_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53911
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-06-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 23 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 23 2011 var eksportprisen for fersk laks 34,11 kr/kg, ein nedgang på 5,5 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 23 enda på 13 201 tonn, ein oppgang på 20,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 922 tonn.

I veke 23 blei det eksportert 914 tonn frosen laks og prisen var 39,65 kr/kg.

Veke 23 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
23 13 201 34,11 914 39,65
         
22 10 922 36,08 790 41,99
21 12 609 36,67 843 41,50
20 10 413 38,75 334 41,97
19 13 036 40,05 320 39,77
18 11 889 42,21 306 40,60
17 9 888 42,71 222 41,06
16 8 130 43,08 299 44.00
15 13 763 43,61 773 40,59
14 12 729 42,20 753 42,95