53913_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
53913
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2011-06-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 22 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 22 2011 var eksportprisen for fersk laks 36,08 kr/kg, ein nedgang på 1,6 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 22 enda på 10 992 tonn, ein nedgang på 12,8 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 12 609 tonn.

I veke 22 blei det eksportert 790 tonn frosen laks og prisen var 41,99 kr/kg.

Veke 22 2011
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
22 10 922 36,08 790 41,99
         
21 12 609 36,67 843 41,50
20 10 413 38,75 334 41,97
19 13 036 40,05 320 39,77
18 11 889 42,21 306 40,60
17 9 888 42,71 222 41,06
16 8 130 43,08 299 44.00
15 13 763 43,61 773 40,59
14 12 729 42,20 753 42,95
13 10 941 40,94 756 42,47